Kierownik Wojewodzkiej Poradni Chirurgii Naczyniowej

PUBLIKACJE

01. Drążkiewicz T., Sedlak Leszek , Błaszczyński M.,Ziaja K.,Simka M., Ludyga T:
10 lat własnych doświadczeń w stosowaniu metody - miniflebektomii w leczeniu żylaków kończyn dolnych; Flebolimfologia ,1997: 58 - 60.
02. Sedlak Leszek, Drążkiewicz T., Błaszczyński M., Gniadek J.,Urbanek T.:
Ocena wczesnych wyników jednoczasowej obliteracji i operacji żylaków kończyn dolnych metodą małych nacięć; Flebolimfologia, 1997: 43 - 45
03. Sedlak Leszek .,Drążkiewicz T., Zaniewski M., Długaj M.,Simka M., Urbanek., Ziaja K.:
Ocena wczesnych powikłan po skleroterapii żylaków kończyn dolnych. Praca wygłoszona na Jubileuszowej Konferencji Naukowo Szkoleniowej PTF.Kołobrzeg,1997.
04. Sedlak Leszek . Ziaja K, ,Zaniewski M.:
"Buvasodil w leczeniu chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych". Protokół badań na zlecenie : ICN Polfa Rzeszów.199
05. Ziaja K., Simka M., Urbanek T., Sedlak Leszek., Biolik G.,Długaj M:
Menagement of Deep Vein Thrombosis with Simultaneous Admit of Streptocinase and Heparin.II. Praca wygłoszona na : International Congress of Phlebology,Cypr,1998.
06. Błaszczyński M., Sedlak Leszek., Drążkiewicz T., Ziaja K., Długaj M.,Urbanek T.,Biolik G.:
Diagnostyka Flebologiczna w skleroterapii żylaków kończyn dolnych . Praca wygłoszona na Jubileuszowej Konferencja Naukowo szkoleniowej PTF Kołobrzeg,1997.
07. Sedlak Leszek, Ziaja K., Urbanek T., Kostyra J., Zaniewski M.:
"Zapalny tętniak aorty brzusznej w świetle doświadczeń własnych" praca wygłoszona na Zjezdzie Towarzystwa Chirurgów Polskich . Streszczenia. Bydgoszcz 1999
08. Ziaja K., Majewski E.,Sedlak Leszek, Szewczyk M., Ziaja J., Nowakowski P.:
Czy szew mechaniczny będzie kolejnym krokiem w rozwoju chirurgii naczyniowej; 26 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej ,Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich,Wrocław , 1996
09. Sedlak Leszek,Cierpka L., Ziaja K.,Gniadek j., Simka M., Błaszczyński M.:
Śródoperacyjna angioskopowa próba weryfikacji arteriografii i kolorowej sonografii dopplerowskiej w diagnostyce tętnicy podkolanowej; Wygłoszona na: I Zjazd Polskiego towarzystwa Angiologicznego,Książ 1994
10. Ziaja K.,Gniadek J., Kazibutowska Z., Sedlak Leszek ., Sinka M., Markiel Z., Gubała M., Majewski E., Zaniewski M., Samorodny J., Chmurzewska H., Machowski J., Makuch M:
Surgery of the Carotid Arteries .
Praca przedstawiona na : 8th International Symposium on Cerebral Hemodynamics, Munster , Niemcy, 1994
11. Ziaja K.,Gniadek J., Sedlak Leszek , Kostyra J., Nowakowski P., Krupowies A., Simka M., Szewczyk M., Chwastek D.,Błaszczyński M.,Tomalski W., Budych M., Migacz I., Machowski J., Makuch M.Bazielich B:
Surgery of the Carotid Stenosis
Praca przedstawiona na : Second European Congress of Young Vascular Surgeons and Angiologists, Charite Berlin, 1994
12. Simka M., Ziaja K., Błaszczyński M., Urbanek,. Sedlak Leszek T., Drążkiewicz T:
Color doppler in preoperative evaluation of varicose veins, A preliminary report.
Praca przedstawiona na Second European Congress of Young Vascular Surgeons and Angiologists, Charite Berlin, 1994
13. Simka M., Ziaja K., Drążkiewicz T.,Majewski E.,Zaniewski M.,Sedlak Leszek, Błaszczyński M.:
Ultrasonografia dopplerowska z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi jako metoda z wyboru w przedoperacyjnej diagnostyce żylaków kończyn dolnych,
Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Bielsko Biała, 1994.
14. Sedlak Leszek ,.Cierpka L,,Ziaja K., Gniadek j.,Simka M.:
A comparison of angiography, colour flow duplex scanning and angioskopy in the evaluation of the popliteal artery at patients with femoropopliteal occlusive disease.
Praca wygłoszona na : III Meeting of British Swedish Angiology Societes, Lund Szwecja, May 15-19 ,1999
15. Ziaja K., Sedlak Leszek .,Urbanek T., Kostyra J.:
Zapalny tętniak aorty brzusznej.
Wiadomości Lekarskie.1999
16. Ziaja K., Simka M., Urbanek T., Sedlak Leszek:
Równoczesne podawanie streptokinazy i heparyny w leczeniu zakrzepicy tętniczej i żylnej.
Praca wydana w 1998 przez Hochest Marion Roussel.
17. Simka M.,Zejc D., Sedlak Leszek.,Kostyra J.:
Wskażnik kostkowo ramienny, a ocena zaburzeń w mikrokrążeniu, (w:) Mikrokrążenie.
Zarys chorób układu włośniczkowego, red: Ziaja K,a-medica press, Bielsko-Biała, 1997;52- 55.
18. Kazibudzki M., Sedlak Leszek, Kostyra J.,Błaszczyński M.:
Thrombangitis obliterans (TAO), (w:) Mikrokrążenie . Zarys chorób układu włośniczkowego, red: Ziaja K,a-medica press, Bielsko-Biała, 1997;69- 77.
19. Kostyra J., Sedlak Leszek,Kazibudzki M., Simka M:
Stany po urazach kończyn, (w:) Mikrokrążenie . Zarys chorób układu włośniczkowego, red: Ziaja K,a-medica press, Bielsko-Biała, 1997;113 –117
20. Ziaja K., Zaniewski M.,Urbanek T., Sedlak Leszek:
Zwężenie aorty brzusznej połączone ze złożoną wadą rozwojową naczyń trzewnych –opis przypadku .Acta Angiologica ,1997;3,3/4:157-159
21. Ziaja K., Markiel Z., Sedlak Leszek.:
Odosobniony tętniak ponadnerkowego odcinka aorty brzusznej.
Polski Przegląd Chirurgiczny ,1996, 68, 4, 380-384
22. Sedlak Leszek, Ziaja K., Cierpka L.,Gniadek J:
Porównanie arteriografii, kolorowej sonografii dopplerowskiej i angioskopii śródoperacyjnej w ocenie tętnicy podkolanowej u chorych z miażdzycową niedroznościa udowopodkolanową. Acta Angiologica . 1996; No 2.
23. Ziaja K.,(rys: Sedlak Leszek.):
Zabieg operacyjny , a powikłania zakrzepowo zatorowe.
Medycyna po Dyplomie . Wyd.specjalne. 1996; 23 -30
24. Sedlak Leszek, Zaniewski M., Krupowies A.:
Angioskopia naczyń krwionośnych.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1995; 67, 1, 95-99
25. Błaszczyński M., Drążkieiwcz T.,Sedlak Leszek:
Badania radiologiczne układu naczyniowego, (w:) Zarys chirurgii tętnic i żył, red: Ziaja K, Sl.A.M, Katowice, 1995; 29 -32
26. Simka M., Sedlak Leszek:
Zespół po rewaskularyzacji kończyny, (w:) Zarys chirurgii tętnic i żył, red: Ziaja K, Sl.A.M, Katowice ,1995; 76 –79
27. Żabski M. , Ziaja K., Sedlak Leszek, Zaniewski M:
Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej Polski Tygodnik Lekarski , 1994;T XLIX :16-17
28. Sedlak Leszek, Cierpka L., Ziaja K., Gniadek J., Simka M.:
A comparison of angiography, colour flow duplex scanning and angioskopy in the evaluation of the popliteal artery at patients with femoropopliteal occlusive disease.,
International Angiology ,1994;
Vol.13,Suppl.1 to No.1 :63
29. Sedlak Leszek, Ziaja K., Cierpka L., Błaszczyński M., Simka M., Gniadek J.:
Angioskopowa ocena arteriografii i kolorowej sonografii dopplerowskiej w diagnostyce tętnicy podkolanowej Jubileuszowy XXV Zjazd sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, TChP. Łódż , 1994; Pamiętnik:168-172
30. Ziaja K., Szewczyk M., Sedlak Leszek, Gniadek J., Simka M., Urbanek T.:
Nowoczesne metody obrazowania ultrasonograficznego i dopplerowskiej diagnostyki chorób układu naczyniowego. Jubileuszowy XXV Zjazd sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, TChP. Łódż , 1994; Pamiętnik: 117-121
31. Ziaja K., Gniadek J., Kazibutowska Z., Sedlak Leszek, Simka M., Markiel Z., Gubała M., Majewski E., Zaniewski M., Machowski J.:
Chirurgiczne leczenie zwężenia tętnicy szyjnej w odcinku pozaczaszkowym Jubileuszowy XXV Zjazd sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, TChP. Łódż , 1994; Pamiętnik: 179-183
32. Ziaja K., Urbanek T., Zaniewski M., Chwastek D., Sedlak Leszek, Muchniewski M:
Cukrzyca, a operacje naczyniowe u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic.
XXV Zjazd sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, TChP. Łódż , 1994;
Pamiętnik: 105-108
33. Ziaja K., Simka M., Majewski E., Sedlak Leszek.,Błaszczyński M.:
Przedoperacyjna diagnostyka żylaków kończyn dolnych w ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym obrazowaniem przepływu. Doniesienie wstępne. Ultrasonografia Polska . 1994; 4, 2: 64-66