Kierownik Wojewodzkiej Poradni Chirurgii Naczyniowej